Dyplom dla Drukarni CGS

Dyplom dla Drukarni CGS w uznaniu za wkład w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

18 września, w Sali Notowań warszawskiej GPW odbyła się prezentacja VII. edycji raportu „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”.
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich przedsiębiorstw — Andżelika Możdżanowska.

Podczas gali nasza drukarnia otrzymała dyplom w uznaniu za wkład w rozwój gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękujemy za wyróżnienie, które z pewnością będzie nas motywować do dalszego rozwoju i poszerzania wachlarza naszych usług.