WSPÓŁPRACA

JESTEŚMY OTWARCI NA WSZELKIE WYZWANIA

JAK TO U NAS WYGLĄDA?

Poznaj zasady współpracy z Drukarnią CGS

Ogólne Warunki Umów

Ogólne Warunki Umów

Formalne warunki współpracy
Podgląd PDF

Wytyczne technologiczne

Wytyczne technologiczne

Podstawowe normy
Podgląd PDF

Przygotowanie do druku

Przygotowanie do druku

Jak przygotować poprawny plik
Podgląd PDF
Material preparation
PDF File

Wytyczne jakościowe

Wytyczne jakościowe

Liczbowe parametry jakościowe
Podgląd PDF

Conflict Minerals (3TG)

Conflict Minerals (3TG)

Dnia 22 sierpnia 2012 roku Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securites and Exchange Commision: SEC) ustaliła zasady implementacji Sekcji 1502 ustawy Dodd-Frank (United States Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) dotyczącej zobowiązania do raportowania minerałów pochodzących z terenów objętych konfliktami zbrojnymi. W pełni rozumiemy powagę tej legislacji i dążymy do stworzenia społecznie świadomego łańcucha dostaw.
CGS Drukarnia sp. z o.o. ze względu na charakter prowadzonej działalności deklaruje, że nie kupuje cyny, tantalu, wolframu, ani złota (minerały 3TG). Na podstawie informacji uzyskanej od naszych dostawców nie mamy podstaw sadzić, że gotowe wyroby produkowane przez naszą firmę zawierają wymienione wyżej minerały (3TG).
W związku z powyższym, od naszych dostawców oczekujemy, że będą przestrzegać zasad odpowiedzialności społecznej przy pozyskiwaniu surowców i materiałów na potrzeby prowadzonej działalności. Jednocześnie zachęcamy wszystkie firmy dostarczające materiały i urządzenia do CGS Drukarnia sp. z o.o., do wypełnienia ujednoliconego szablonu „Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) przygotowanego przez EICC/GeSI i przekazanie go osobom odpowiedzialnym w naszej firmie za ich weryfikację.
Kontakt: Jacek Szynkarek


Conflict Minerals (3TG)

Conflict Minerals (3TG)

On August 22, 2012, the United States Securites and Exchange Commission (SEC) established rules for the implementation of Section 1502 of the Dodd-Frank Act (United States Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act) regarding the obligation to report minerals derived from areas affected by armed conflicts. We fully understand the seriousness of this legislation and we strive to create a socially aware supply chain.
CGS Drukarnia sp.z o.o. due to the nature of its business, it declares that it does not buy tin, tantalum, tungsten or gold (3TG minerals). Based on the information obtained from our suppliers, we have no grounds to believe that the finished products manufactured by our company contain the above-mentioned minerals (3TG). Therefore, we expect our suppliers to follow the principles of social responsibility when sourcing raw materials and materials for the purposes of their business. At the same time, we encourage all companies supplying materials and devices to CGS Drukarnia sp.z o.o. to fill in the unified template „Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) prepared by EICC / GeSI and provide it to the persons responsible in our company for their verification.
Contact: Jacek Szynkarek

 

Kontakt i Wycena

Skontaktuj się z nami

Chcesz nawiązać współpracę lub rozwiązać problem, skorzystaj z wygodnej dla Ciebie formy kontaktu.