Realizacja dotacji unijnej Działanie 1.2.
Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

CGS Drukarnia Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny: Umowa: RPWP.01.02.00-30-0185/17

„Eksperymentalne prace rozwojowe w celu stworzenia linii demonstracyjnej i nowej technologii do produkcji książek w oprawie twardej na podłożach syntetycznych”
Głównym celem projektu jest stworzenie gotowej technologii produkcji książek w oprawie twardej na wielu różnych podłożach syntetycznych które będą zadrukowane w technologii LED UV. Stworzenie linii demonstracyjnej i technologii obróbki introligatorskiej podłoży syntetycznych rozwiąże problem dostępności podłoży syntetycznych do produkcji książek w oprawie twardej.

Beneficjentem dotacji jest firma:

CGS Drukarnia Sp. z o.o., z siedzibą w Mrowinie
ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy pod nr 0000203848 o numerze NIP 779-16-32-331, oraz numerze Regon 630878953

Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w waszą przyszłość.

Realizacja dotacji unijnej WRPO 1.5.2.

 

CGS Drukarnia Sp. z o.o. realizuje projekt inwestycyjny: Umowa: RPWP.01.05.02-30-0682/15-00

„Wzrost innowacyjności i konkurencyjności CGS Drukarnia Sp. z o.o. poprzez inwestycję w maszynę drukarską LED UV w celu produkcji wysokojakościowych książek i katalogów branżowych zawierających połączenie do trójwymiarowej rozszerzonej rzeczywistości”

Głównym celem projektu jest zwiększenie zastosowania innowacji w drukarni poprzez cele szczegółowe: wprowadzenie innowacji procesowej i produktowej. Projekt jest zgodny z celem 1.5.2 WRPO– wpłynie na wzmocnienie konkurencyjności drukarni, stworzenie i poszerzenie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju usług, podniesienie poziomu innowacyjności. Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja offsetowej maszyny drukującej LED UV. Okres realizacji: 07.09.2016-31.12.2017.

Beneficjentem dotacji jest firma:

CGS Drukarnia Sp. z o.o., z siedzibą w Mrowinie
ul. Towarowa 3, 62-090 Rokietnica, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Poznaniu Wydział Gospodarczy pod nr 0000203848 o numerze NIP 779-16-32-331, oraz numerze Regon 630878953

Dotacje na innowacje.
Inwestujemy w waszą przyszłość.